Obszar w którym zaprezentowana jest przykładowa struktura szkolenia/przedmiotu zaprojektowanego na platformie e-learningowej.

Szkolenie dla Nauczycieli/Autorów e-kursów